سایت همسریابی بهترین همسر بزرگترین سایت همسریابی آنلاین و ازدواج دائم 

 
شناسایی فرد کلاهبردار

دفعات بازدید : 20122

سلام کاربران محترم فردی با نامهای مختلف با  ارسال پیام زیر به موبایل افرادی که شماره موبایل خود را قابل روئیت نموده اند اقدام به اخاذی و کلاهبرداری از کاربران مینماید لطفا هنگام دریافت چنین پیامی مراتب را به پلیس سایت اطلاع دهید و هیچگونه اقدام دیگری ننمائید.
متن پیام شخصی ارسالی فرد مورد نظر به کاربران:
Slm.vasam payam dade bodi to site.ag dos dashti sa@ 4 to site....... ,bia onja.nakhastiam k hich.be in khatam s nade.bye ......./profile5111

در ضمن این فرد با ترفندی جدید با ارسال پیام به ایمیل افراد و دعوت به سایتهای مختلف و قلابی اقدام به اخاذی و کلاهبرداری مینماید لطفا مراقب باشید و مراتب را سریعا اطلاع دهید.

نمونه پیامهای ارسالی این فرد:
1-

همسریابی ......... شما از مریم یک دعوتنامه داریدwww..........ir/p894

و از شماره 9830009900335274 ارسال میگردد
2-

Slm.vasam payam dade bodi to site.ag dos dashti sa@ 4 to sitam,bia onja.nakhastiam k hich.be in 
khatam s nade.bye www.
(name saithaye mokhtalef).com/profile5111
3-

salam atefeam.vasam payam dade bodi to site.man dige ozve onja nistam,age hadafet sighas man to in sait hastam bia onja emshab saat 11,age nakhastiam k hich.bye

www.(name saithaye mokhtalef).com/profile590

لازم به ذکر است هیچ کدام از این پیامها از طرف سایت ما نبوده  و این  ایمیلها یا پیامهای ارسالی صد در صد جنبه کلاهبرداری و اخاذی داشته و لازم به ذکر میباشد که این فرد در سایر سایتها نیز به همین شیوه عمل مینماید پس به غیر از سایت ما در سایر سایتها نیز به این گونه پیامها اعتنایی نفرمائید و در صورت مشاهده چنین پیامهایی حتما مراتب را به پلیس سایت اطلاع رسانی نمایید
پاینده باشید_مدیریت سایتHiStats